ÖZEL DERS
Özel Derste Ayrıcalığımız Nedir?

1. Hayatımızın ekseni: Bilim ve Öğrencilerimiz.

Bir bilim insanının akademik çalışmaları dışında başka sorumlulukları da olması gerektiğine inanıyoruz. Aynı evde yaşayıp, aynı üniversitede doktora yapan ve sınırlı sayıda öğrenciyi sadece bire bir olarak evimize konuk ederek onlara özel ders veren iki öğretmeniz. Yaşamımızın temelini üniversitedeki akademik çalışmalarımız ve evimizde özel ders verdiğimiz öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerimizi sürekli gözlemlemekle yetinmeyip aynı zamanda onlara her türlü konuda destek oluyoruz. Genç, tecrübeli ve disiplinliyiz.

2. Bilim, en iyi bilimi üretenden öğreniliyor.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor.

(Özel ders sistemimiz hakkında fikir edinmek ve bizleri daha yakından tanımak için aşağıdaki sesli videomuzu izleyebilirsiniz.)

3. Özel derslerimizde öğrenci özelinde çözümler arıyoruz.

Öğrencilerin bilgi düzeyleri, yetenekleri ve öğrenme biçimleri büyük farklılıklar gösterdiğinden her öğrenci farklı şekilde öğreniyor. Biz özel ders verdiğimiz öğrencilerle bir arkadaşlık ilişkisi kurarak, onlara dersi sevdirmeye, dersin eğlenceli yönlerini farkettirmeye özen gösteriyoruz. Ancak bu yaklaşımı bir rehberlik desteği olarak algılamıyoruz. Çünkü bu yaklaşım zaten özel derslerimizin olmazsa olmaz bir tamamlayıcısıdır.

4. Özel derslerimizde öğrenciyi zihinsel araç gereçlerle donatıyoruz.

Birçok sınavda hızlı okumak, okuduğunu doğru anlamak, matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor olmak başarı için şarttır. Bizim için öğrencinin bu yeteneklerini geliştirmek özel derslerimizin önemli bir parçasıdır. Öğrenciyi bu alanlarda geliştirerek, onu kendi başına ders çalışarak da başarı elde edebilecek daha donanımlı bir birey haline dönüştürüyoruz. Böylece, kişinin hayat boyu sürecek olan eğitimi için büyük bir ilerleme elde ediliyor.

5. Öğrencilerimiz matematik dersinde özel bir başarı elde ediyor.

Birçok öğretmen işlemleri öğretmekle o kadar çok meşguldür ki öğrencileri matematiğin ne olduğu gibi çok daha ilginç ve zor bir soruyu yanıtlamaya (ve hatta sormaya) hazırlamak için çok az şey yapar. Öğrencilerin bir dizi matematiksel kavram ve tekniği öğrenmeleri gereklidir. Çoğu eğitimci bu çizginin dışına çıkmamak adına matematiği insanın kültürel bağlamı içinde vermeyi, matematiğin insanlık için yaptığı katkıları açıklamayı, tarihsel gelişim hikayesini anlatmayı ve öğrenciye matematiği sevdirmeyi özel dersin bir parçası olarak görmez. Oysa biz, özel derslerimizle öğrencileri sınavlar için gerekli olan her türlü temel işlem bilgisiyle donatırken, öğrencinin yeni bir konuyu anlamasını engelleyecek temelden gelen zayıflıklarını ortadan kaldırırken, öğrenciye matematiği sevdirip, onu matematiksel düşünmeye hazırlıyoruz.

Özel derslerimizde bu alışılmadık yöntemin düzeyi çok düşük öğrencilerden derece öğrencilerine kadar hepsinin üzerinde olumlu sonuç verdiğini defalarca gördük. Bizim yöntemleriz ile, sonuç alınamayan özel dersler ve yıllarca süren matematiksel başarısızlık ortadan kalkacağı gibi öğrenci de zaman içinde kendi başına ders çalışabilecek bir düzeye ulaşabilecektir.

6. Öğrencilerimize ve sınavlarına önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin sınavları önemlidir. Bu nedenle sadece yanda gördüğünüz alanlarda, gerçekten 24 saat boyunca özel ders vermemiz olanaklıdır. Günün her saati 7/24 özel ders ile öğrencilerimizin yanındayız.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.


Özel ders Özgür Gültekin

Özel Derslerimizle Öğrencilerimizi
Nasıl Yetiştiriyoruz:
Öğrencilerimiz Nasıl Başarılı Oluyor?

Ülkemizdeki eğitim sistemi, herhangi bir kavramı gerçekten anlamayan ama o kavramın içinde kullanıldığı birçok soruyu çözebilen bir öğrenci kitlesi yaratmıştır. Fakat gerçek anlamda bir kavramsal bilgiyi yüzeysel olarak bile olsa içselleştirememiş öğrenci, ne kadar özel ders alsa da, ne kadar çok çalışsa da matematikte yeterince başarılı olamamaktadır. Bu durum, öğrencinin derse karşı bir önyargı ve korku geliştirmesine ve dersten daha fazla kopmasına neden olmaktadır. Ayrıca kavramsal bilgi eksikliği, öğrencinin matematiksel kavramları yanlış anlamasına, yani kavram yanılgısına neden olur. Böylece kavram yanılgıları yıllar içinde kemikleşir ve matematik dersinde başarısızlık kaçınılmaz hale gelir. Sık sık matematiğin bir analitik düşünme faaliyeti olduğu söylenir. Ancak matematiğin kavramsal altyapısı öğrenciye kazandırılmazsa, matematik bakkal hesabına indirgenmiş olur. Bireyin güncel hayatta da karşısına çıkan sorunları çözebilen bir varlık haline gelmesi, yani analitik düşünme alışkanlığı kazanması açısından da kavramsal bilgi son derece önemlidir. Buna karşın matematiksel kavramları belli bir düzeyde anlayan öğrenci eğer işlemsel bilgiye yeterince egemen değilse gene çeşitli sıkıntılar yaşar. Örneğin, trigonometri ve logaritma gibi işlem bilgisini özellikle gerektiren konularda bu sıkıntı ağırlığını hissettirir ve öğrenciyi matematikten soğutur. Bu nedenle matematik ve fizik eğitiminde kavramsal bilgi ile işlemsel bilginin dengeli bir şekilde öğretilmesi şarttır.

Unutulmamalıdır ki öğretmenler de "bir soruya bir dakika sürenin verildiği, düşünmenin değil ezberlemenin dostu olan” bir eğitim sistemiyle üniversiteye girmektedir. Daha önce hiç öğrenmedikleri matematiksel ispat kavramı ile üniversite 2. ve 3. sınıfta tanışan kişi, henüz ne olup bittiğini anlamadan sınırda bir matematiksel anlayışla mezun olabilmektedir. Öğretmenin eğitim sonrası kendisini geliştirememesi ve alanındaki güncel gelişmeleri takip edememesi mutlaka verdiği derslerin niteliğini belirler ve öğrenciye olumsuz biçimde yansır. Eğer öğretmen kendisini aynı zamanda öğrenen bir varlık olarak değil de sadece öğreten bir varlık olarak görürse, öğrenciye hiçbir zaman "Bilmiyorum, hadi cevabı birlikte bulalım. Hadi düşünelim, ispatlayalım.” diyemez. Ancak neyi bilip bilmemesinin gerekli olduğunu anlamayan bir öğretmen, her şeyi bildiğini göstermeye çalışır. Bu tarz bir yaklaşım ise öğrencilerin eğitimine zarar verir.

Bu saydığımız nedenlerden dolayı şuna inanıyoruz: Özellikle matematik ve fizik eğitiminde iyi bir öğretmen hem alanına egemen olmalı hem de alanını sevmelidir. Bununla birlikte öğretmenin bilimsel üretime açık olması, kendi gelişimini hiçbir zaman ihmal etmemesi güncel bilgi ve kavramları öğrenmeyi sürdürmesi gerekir.

Bizler özel ders verirken bir taraftan akademik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bilimsel sorulara sahibiz. Matematik ve fiziği doğayı daha iyi anlamak için öğreniyoruz. Çeşitli problemleri önümüze koyup bir ömür boyu bunları çözmeyi, bilimsel üretim yapmayı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki bir bilim insanı öğretmeyi sürdürmeli ve öğrencileriyle etkileşime açık olmalıdır. Çünkü öğrenciler bazen saçma gibi görünen sorularıyla bilim insanlarına esin kaynağı olurlar. Bu nedenle özel ders veriyoruz. Her yıl sınırlı sayıda öğrenciyi özel ders vermek üzere sıcak çalışma odamıza kabul ediyor, onlara yalansız dolansız matematik ve doğa bilimi öğretiyoruz. Öğrencilerin hem gerçek matematikle tanışmalarını hem de matematiği kültürel bağlamı içinde öğrenmelerini amaçlıyoruz. Özel derslerimizde onları sanki birer bilim insanı olacaklarmış gibi yetiştiriyoruz. Elbette her öğrenci bir bilim insanı olmayacaktır ama böyle yetişen kişiler hangi mesleği seçerlerse seçsinler aldıkları özel derslerin faydasını her zaman göreceklerdir. Fakat sınav sistemini ne kadar eleştirirsek eleştirelim, öğrencilerimize değer veriyoruz ve onların başarılı olması için sınavın tüm inceliklerini tecrübelerimiz doğrultusunda onlara özel derslerimizle yansıtıyoruz. On iki yıldır hem çeşitli okulların sınavlarını inceliyoruz, hem de ÖSYM sisteminin her sorusunu her detayını inceleyerek öğrencilerimizin öğrendiği gerçek matematiği sınava yansıtmaları konusunda son derece titiz bir biçimde çalışarak özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde okuyabiliyor ve özel derslerimizde şekillenen matematik temelleri üniversite hayatlarında da önlerini aydınlatıyor. 

Özel derslerimizin vazgeçilmez ilkeleri şunlardır:

1. Öğrencimiz belki de yarın bilimsel çalışma arkadaşımız olacaktır. Fakat öğrencimiz hangi mesleği seçerse seçsin yaptığımız özel dersleri ömür boyu sürecek bir dostluğun ilk adımı olarak görüyoruz.

2. Öğrencilerin matematik öğrenirken karşılaştıkları güçlükleri sistematik olarak biliyoruz ama her öğrenci özelinde gene de bunları yeniden keşfetmeye özen gösteriyoruz. Özel derslerimizde bu güçlüklerin kaynağını tespit ediyor ve üzerine gidiyoruz.

3. Özel derslerimizde asla sadece çeşitli kavramları özetleyen standart örneklere yer vermiyoruz. Elbette matematiksel kavramların öğrencide oturması için sistematik sınıflandırılmış sorular vardır ama kavramların öğrenci tarafından gerçekten anlaşılıp anlaşılmadığını görmek açısından özel derslerimizde mutlaka özgün sorularla da onların karşısına çıkıyoruz.

4. Özel derslerimizde üzerinde çalıştığımız konunun kritik noktalarını öğrenci ile tartışırız. Hatta öğrencinin bu noktaları anladığına ikna olana kadar dersi bitirmeyiz.

5. Biliyoruz ki bir derste öğrenci hem matematiksel kavramları iyi anlamalı hem de matematiksel notasyona hakim olmalıdır. Bunun yanı sıra öğrenci öğrendiklerini sorular üzerinde uygulayabilmeli ve çözümlerini anlayarak yaptığı konusunda özel derslerimizde bizi ikna etmelidir.

6. Asla kolaya kaçarak çeşitli soru kalıplarını onlara ezberletmeyiz. Biliriz ki bir öğretmen her türlü kavramsal bilgiyi öğrenciye kazandırmalı. İyi öğretmen kısa vadeli çözümler yerine kalıcı olarak öğrenciyi geliştirmelidir.

7. Özel derslerimizde asla tek bir materyal ve kaynaktan yararlanmayız. Özel derslerimizde konuları öğretirken öncelikle akademik kaynaklardan faydalanır ve onları öğrenciye tanıtırız. Bununla birlikte yüzlerce üniversiteye hazırlık kitabını tarayarak her öğrenciye özel sorular seçeriz. Öğrenci ile ÖSYM sorularını ise özel derslerimizde oldukça detaylı inceleriz ve öğrencinin bu sorulara ve sınavlara egemen olmasını amaçlarız.

İlköğretim Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fen Bilgisi

Lise Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji

Üniversite Özel Ders

 • Calculus
 • Genel Fizik
 • Elektromanyetik Teori
 • Diferansiyel Denklemler
 • Olasılık ve İstatistik
 • Matematiksel İstatistik
 • Lineer Cebir

Sınavlara Hazırlık

 • TEOG
 • YGS - LYS (ÖSYS)

İletişim

Moda - Kadıköy

İSTANBUL

0 216 418 58 92

0 506 631 25 82

0 505 495 26 87

dersevi@yahoo.com.tr

 

Ders Evi Fotoğraflar

 

Cadde Life Dergisinin Özgür
Gültekin ile yaptığı Ropörtaj

 

Yarıyıl ve Yaz Tatili Çalışmaları

 

Ders Evi Facebook Sayfası

Rasyonalist ama dogmatik olmayan, açık fikirli ama uçarı olmayan, fikirleri olan ama körü körüne bağlanma eğilimi olmayan entelektüel bir kültür doğması en büyük dileğimizdir.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor. Özel derslerimiz sınavlara yönelik başarıyı hedeflediği gibi öğrencinin ilgili bilim alanını sevmesi, ezberden kaçınarak anlaması ve yeni bir düşünce disiplini kazanması amaçlanarak özenle yürütülür.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.